Sitoo Web

 

Felsökning - Installation

Om programmet inte får kontakt med Internet så bör du kontrollera följande:

1) Om ett internetsäkerhetsprogram på datorn blockerar programmet från att ansluta till Internet. Se därför till att Sitoo Web är tillåtet i alla antivirusprogram och brandväggar.

2) Gå in i Internet Explorer och välja "Internet Options". Under fliken "Security" kan man trycka på "Reset all zones to default level" samt under fliken "Advanced" kan man välja "Restore advanced settings". Då återställs inställningarna till ursprungsvärden.