Sitoo Web

 

Favicon

Favicon står för "Favorites Icon" och är den lilla bilden som visas till vänster om adressen på hemsidor. Det är också ikonen som visas under "Bokmärken"/"Favoriter" ifall sidan sparats där, därav namnet.

favicon

Så här gör du för att skapa en favicon på din hemsida:

Skapa en ikon-fil, som ska heta "favicon.ico" och vara 16x16 pixlar. Det finns sidor på Internet som hjälper till att skapa en korrekt icon-fil. Välj sedan "Verktyg" > "Filhanteraren" och importera ikonen i mappen "Hemsidans källmapp" (det är viktigt att den ligger i just den mappen).

Lägg in följande med en kodöverförare i fältet "Kod för head-taggen":

<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="http://www.dinhemsida.se/favicon.ico" />

Notera (felsökning): ifall filen inte laddas upp beror detta på att Sitoo Web inte anser den tillhöra projektet och därför inte avser att belasta servern med den filen. I så fall måste filen forceras upp. Det gör du såhär:

 1. Högerklicka på projektnamnet högst upp i trädet och välj "Lägg till sida".
 2. Döp denna till "dummy" och använd vilken layout som helst.
 3. Högerklicka på "dummy" i innehållsträdet och kryssa ur "Inkludera i menyer".
 4. Redigera sidan "dummy" och skriv några bokstäver eller ett ord.
 5. Markera orden och infoga en länk till en resurs där du väljer icon-filen.
 6. Spara sidan och publicera på nytt.

Så här gör du för att lägga in en kodöverförare i layouten eller på en sida:

 1. Välj sidan eller layouten som ikonen skall infogas på (Sitoo rekommenderar layouten när det gäller en favicon).
 2. Tryck på knappen "Redigera".
 3. Ställ markören var som helst på sidan.
 4. Välj "Objekt" > "Övriga" > "Kodöverförare".
 5. Klicka på förstoringsglaset vid fältet "Kod för head-taggen".
 6. Klistra in koden rakt in.
 7. Klicka "OK" på alla öppna dialoger.
 8. Spara sidan eller layouten.