Sitoo Web

 

Fält

I Sitoo Web finns fält, även kallade projektfält eller fältkoder. Fördelen med att använda fält är att du endast behöver förändra informationen på ett ställe. Dessutom används fält för att skapa dynamiska menyer.

Fält kan infogas var som helst på hemsidan. Detta gör att samma information lätt kan ändras på hela hemsidan genom att endast uppdatera fältet.

Ett annat användningsområde av fält är för dynamiska menyer. Genom att exempelvis koppla rubriken i menyn till fältet ”Meny:Namn” förändras menyn på hemsidan när sidor adderas och tas bort i Innehållssträdet.

Fält

Aktuellt datum

Fält som beskriver datum med eller utan tid.

Meny

Fält som används för menyer. Den vanligaste är "Meny:Namn", vilken innebär att menyn skall visa namnet på sidan.

Projekt

Fält som berör hela projektet (hemsidan). Läs mer om redigera projektfält

Sida

Fält som berör en enskild sida. Läs mer om redigera fält för sida