Sitoo Web

 

Egenskaper för länkar

I Sitoo Web är det enkelt att infoga en länk . Markera den text eller den bild som skall länkas och klicka på höger musknapp och välj infoga länk alternativt tryck på knappen i verktygsfältet ”Länk”

Dialogen för egenskaper för länk:

Egenskaper för länk

Typ av länk

Det går att infoga olika typer av länk. Tillgängliga alternativ:

  • Länka till sida
  • Länk till adress (url)
  • Länk till resurs (fil)
  • Speciallänk
  • Ingen länk

Läs mer om typ av länk

Inställningar

Inställningar för länk:

Titel

Ange önskad titel på länken, dvs. beskrivningstexten som visas på länken när man för musen över länken (dvs. en s.k. tooltip).

Länk i Sitoo Web - Tooltip

Bokmärke

Om önskemål finns att länka till ett specifikt Bokmärke på en Sida används denna funktion.

  1. Ange "Välj sida" som typ av länk.
  2. Skriv in namnet på bokmärket här.

Läs mer om Bokmärke

Ta bort länkat innehåll om ingen länk

Om den infogade länken tas bort genom funktionen "Ingen länk" (se typ av länk) finns möjlighet via denna funktion att även ta bort länkat element (bild eller text). Rekommenderas för en länk som exempelvis säger "Klicka här för att se nästa sida".

Öppna i nytt fönster

För att en länk skall visa destinationen i ett nytt fönster används denna funktion.

Klicka på knappen ”Inställningar för nytt fönster” för att välja inställningar på det nya fönstret (storlek, liggande/ståenden mm).

Länk i Sitoo Web - Öppna i nytt fönster

Läs mer om öppna i nytt fönster