Sitoo Web

 

Egenskaper för formatmall

I Sitoo Web finns det många valmöjligheter eller egenskaper som en formatmall kan ha.

Egenskaper för formatmall (typsnitt)

Valmöjligheterna är indelade sju flikar: