Sitoo Web

 

Dynamisk bild

Den dynamiska bilden kan användas för att skapa en fristående mouse-overknapp.

Se även

Gör så här för att infoga en dynamisk bild:

A) Importera bilderna du vill använda till filhanteraren.

 1. Välj "Verktyg" > "Filhanteraren".
 2. Klicka på "Importera filer...".
 3. Välj filerna du vill visa i den dynamiska bilden (vanlig knapp och mouse-over knapp).

B) Infoga den dynamiska knappen på en sida.

 1. Välj sidan som knappen skall ligga på.
 2. Klicka på knappen "Redigera".
 3. Placera musmarkören där knappen skall ligga.
 4. Välj "Objekt" > "Övriga" > "Dynamisk bild".
 5. Du får nu upp en blå ruta som utgör den dynamiska bilden. Dubbeklicka på den för att få upp dess egenskaper.
 6. Vid inställningen "Bild", klicka på "Välj...".
 7. Klicka på "Välj...".
 8. Välj "Välj från filhanteraren...".
 9. Välj bilden du vill använda i utgångsläget (alltså inte vid muspekning) och klicka på "Välj".
 10. Klicka "OK".
 11. Vid inställningarn "Bild muspekning", klicka på "Välj...".
 12. Välj "Välj från filhanteraren...".
 13. Välj bilden du vill använda vid muspekning och klicka på "Välj".
 14. Klicka "OK".
 15. Vid alternativet "Länk", klicka på "Ställ in...".
 16. Ange den länk du vill att den dynamiska bilden skall leda till.
 17. Klicka "OK" på alla öppna dialoger.
 18. Spara sidan.

En fristående knapp med mouse-over effekt har nu infogats och pekar på din länk.