Sitoo Web

 

Datumvisare

Så här gör du för att infoga en datumvisare på sidan som alltid visar dagens datum.

1. Ifall du önskar infoga den på alla sidor, välj den aktuella layouten (CTRL + 2) och börja med den översta layouten. Du kan även infoga den direkt på en enskild sida.

2. Klicka på knappen "Redigera".

3. Placera musmarkören där du vill att datumet skall visas.

4. Välj "Objekt" > "Övriga" > "Datumvisare".

Infoga datumvisare

5. Klicka på knappen "Spara".

Du har nu infogat en datumvisning på sidan som visar dagens datum för besökaren som tittar på den.

Redigera datumvisarens utseende

1. Välj sidan eller layouten som datumet visas på.

2. Klicka på knappen "Redigera".

3. Dubbelklicka på den blå rutan "Datumvisare" för att få upp dess egenskaper.

Egenskaper för Datumvisare

4. Under "Formatmall datum", ställ in den formatmallen som datumet skall använda.

5. Under "Datumformat", välj vilket datumformat som skall användas.

6. Klicka "OK" för att stänga dialogen.

7. Klicka på "Spara".

För att ange ett eget datumformat, använd följande tabell

Klockslag

%H

Timmar (01 - 23).

%M

Minuter (01 - 59).

%S

Sekunder (01 - 59).


Dag

%d

Dagen i månaden (ensiffrigt; 1 - 31).

%D

Dagen i månaden (tvåsiffrigt; 01 - 31).

%a

Förkortad veckodag (mån - sön).

%A

Dagen i veckan (måndag - söndag).


Månad

%m

Månaden på året i sifferformat (01 - 12).

%b

Förkortad månad i textformat (jan - dec).

%B

Månaden på året i textformat (januari - december).


År

%y

Tvåsiffrig representation (09).

%Y

Fyrsiffrig representation (2009).


Exempel:
Den %d %B %Y

Den första januari 2009 skulle det bli:
Den 1 januari 2010

Exempel
%D/%m %Y

Den första augusti 2010 skulle det bli:
01/08 2010