Sitoo Web

 

CSS, XHTML och kodläge

Sitoo Web är uppbyggd kring en renderingsmotor som bygger ihop sidor dynamiskt. I andra lösningar (html-editor) redigeras varje sida indivuellt och redigering av kod görs manuellt. I Sitoo Web byggs den slutliga sidan ihop genom att layouter monteras, redigeringsytor placeras, textfält löses, projektfärger ersätts med de framräknade färger, bilder med bildeffekter skapas och menyer och smarta objekt rendreras in på sidan. Ändå är det lätt att lägga till egen kod och styra det slutliga resultatet.

Lägga till egen kod

Sitoo Web innehåller flera sätt att föra in egen kod på sidorna. Kod kan vara antingen server-scripts eller klient-scripts.

Kodöverföraren

Vill du lägga in några få rader kod används objektet Kodöverförare. Kodöverföraren är ett objekt som du placerar på sidan. Där kodöverföraren ligger på sidan, där kommer koden in. Dessutom kan kod adderas till <head>-sektionen på sidan eller i eventen body::onload och body::onunload. Ofta är kodöverföraren ett enkelt sätt att föra in kod på sidan. Vill kod placeras på fler platser på sidan infogas ytterligare kodöverförare. Exempel på användningsområden är att föra in en servergenererad tabell på sidan eller att föra in kod för strömmade mediafiler.

Läggs kodöverföraren in i en layout så finns adderas den till alla sidor som använder layouten. Detta kan exempelvis användas för att lägga in kod för statistik (t ex Google Analytics).