Sitoo Web

 

Bokmärke

Bokmärken används för navigering inom en och samma sida. Med ett bokmärke kan du gå direkt till en speciell sektion på sidan.

A) Lägg in bokmärke

 1. Välj sidan som bokmärket skall ligga på och klicka på knappen "Redigera".
 2. Placera musmarören där på sidan som besökaren skall hamna när han eller hon klickat på länken till bokmärket.
 3. Klicka på knappen "Mer..." i verktygsfältet och välj menyval "Bokmärke...".
 4. I dialogen som kommer upp ger du bokmärket ett namn (ex. "Bokmärke A") och klickar "OK".

Nu kommer en röd text med namnet du givit bokmärket att visa vart besökaren kommer att hamna. Den texten kommer inte att visas när sidan sparats, utan endast i redigeringsläget.

B) Länka till bokmärke

 1. Redigera sidan som länken skall ligga på (notera att den måste ha ett bokmärke, enligt instruktion A).
 2. Skriv texten som besökaren skall hamna på för att komma till rätt del på sidan och markera den.
 3. Klicka på ikonen "Länk".
 4. Sätt "Typ" till "Speciallänk".
 5. Sätt "Speciallänk" till "Aktuell sida".
 6. Skriv namnet på bokmärket (samma som du döpte det till i steg A4). Notera: exakt stavning!
 7. Klicka "OK".
 8. Spara sidan.

När besökaren klickar på denna länk kommer han eller hon automatiskt att ledas till rätt del av sidan - den del där bokmärket från steg A ligger.