Sitoo Web

 

Bildvisare

Sitoo Web har många kraftfulla komponenter för att hantera bildvisning på hemsidan. Bildvisaren visar bilder från en resurskatalog. Bilden som visas kontrolleras och ändras genom Bildvisningskontroller. Komponenten kan också användas för bildspel med övergångar och andra funktioner.

Nedan följer en instruktion på hur man infogar ett bildspel.

Se även

A) Importera de bilderna du vill visa i bildspelet.

 1. Välj "Verktyg" > "Filhanteraren".
 2. Klicka på "Lägg till mapp". Döp denna till exempelvis "Bildspel" eller motsvarande.
 3. Klicka på "Lägg till filer...".
 4. Importera alla filer du vill visa i bildspelet.
 5. Klicka "OK".

B) Infoga bildspelet på hemsidan.

 1. Gå till sidan eller layouten du vill infoga bildspelet på.
 2. Klicka på knappen "Redigera".
 3. Placera musmarkören där du vill att bildspelet skall visas på hemsidan.
 4. Välj "Objekt" > "Bildspel" > "Bildvisare".
 5. Du får nu in en blå ruta. Denna visar var bildspelet kommer att visas. Dubbelklicka på den för att göra inställningar.
 6. Nu får du upp "Egenskaper för bildvisare". Under "Resursmapp", välj antingen "Mapp kopplad till sidan" eller, om du bara skall visa ett enda bildspel, välj resursmappen direkt (den som du skapade och sparade bilder i i steg A).
 7. Klicka på "Välj" invid "Bildeffekt för huvudbilden".
 8. Välj önskad bildeffekt. Ifall du är osäker på vilken du skall välja, välj den som heter "Storleksjustering". Notera att detta är en obligatorisk inställning.
 9. Ange önskad storlek på bilderna som visas i bildspelet.
 10. Klicka på "Välj" invid "Bildeffekt för miniatyrer".
 11. Välj önskad bildeffekt. Ifall du är osäker på vilken du skall välja, välj den som heter "Storleksjustering". Notera att detta är en obligatorisk inställning.
 12. Ange önskad storlek på miniatyrerna. Programmet använder miniatyrerna för sin egen referens till bildspelet och behöver alltså dessa för att kunna visa bildspelet.
 13. Klicka "OK".
 14. Spara sidan eller layouten.

Ifall du valde att infoga bildspelet i en layout, välj denna layout för sidan som bildspelet skall visas på:

 • Gå till innehållsläget (CTRL + 1).
 • Välj sidan som bildspelet.
 • Klicka på "Layout" och klicka på miniatyren av layouten på vilken du infogat bildspelet.

Ifall du valt att bildspelet skall använda en mapp kopplad till sidan så gör du så här för att koppla mappen till sidan:

 • Högerklicka på sidan som skall ha en mapp.
 • Välj "Egenskaper".
 • Välj fliken "Inställningar".
 • Välj mappen du skapade i steg A under "Resursmapp".
 • Klicka "OK".

Några inställningar i bildvisaren:

Övergångseffekt
Endast tillgänglig för webbläsaren Internet Explorer. Andra webbläsare kommer inte att visa någon övergångseffekt. Några av övergångseffekterna har speciella parametrar. Dessa redovisas nedan:

 • Persienn uppåt, Antal=<param1>
 • Persienn neråt, Antal=<param1>
 • Persienn vänster, Antal=<param1>
 • Persienn höger, Antal=<param1>
 • Schackrutor uppåt, X-värde=<param1>, Y-värde=<param2>
 • Schackrutor neråt, X-värde=<param1>, Y-värde=<param2>
 • Schackrutor vänster, X-värde=<param1>, Y-värde=<param2>
 • Schackrutor höger, X-värde=<param1>, Y-värde=<param2>
 • Toning helbild, Överlappningsgrad=<param1/100.0>
 • Toning framåt, Överlappningsgrad=<param1/100.0>
 • Toning bakåt, Överlappningsgrad=<param1/100.0>
 • Bildpunktsförändring, Maxstorlek=<param1/100.0>
 • Ränder göm, Antal=<param1>
 • Ränder tryck, Antal=<param1>
 • Ränder isär, Antal=<param1>
 • Spiral, X-värde=<param1>, Y-värde=<param2>
 • Hjul, Ekrar=<param1>
 • Sicksack, X-värde=<param1>, Y-värde=<param2>

Bildtexter som kan kopplas till den aktuella bilden:

 • #count --> Bildens ordningsnummer.
 • #maxcount --> Totalt antal bilder.
 • #page --> Sidans ordningsnummer.
 • #maxpage --> Totalt antal sidor.
 • #filename --> Bildens filnamn.
 • #title --> Bildens titel.
 • #alt --> Bildens alternativa text (tool tip).
 • #description --> Bildens beskrivning.
 • #width --> Bildens bredd i antal bildpunkter.
 • #height --> Bildens höjd i antal bildpunkter.
 • #filesize --> Bildens filstorlek i antal bytes.