Sitoo Web

 

Bildspel


Instruktion för hur ett bildspel infogas på hemsidan, vilket görs i två steg:

Sitoo Web har färdiga flera bildspelsfunktioner som visar bilder på ett trevligt sätt.

Exempel på bildspel:

Exempel på bildspel: