Sitoo Web

 

Välj annan kategori:


Infoga bildspel

 1. Placera markören på den plats på sidan eller i layout där du vill infoga bildvisaren.
  (Om bildvisaren placeras i en layout kan den användas av flera sidor.)
 2. Tryck på knappen "Objekt" och välj "Bildspel" - "Bildvisare".
 3. Högerklicka på komponenten, inom den blå ramen, och välj "Redigera egenskaper för Bildvisare".
 4. Välj "Resursmapp", dvs den mapp där bilderna är placerade.
 5. Välj "Bildeffekt för huvudbilden", tex "Storleksjustering", och ange storlek.
 6. Välj "Bildeffekt för miniatyrer", tex "Storleksjustering", och ange storlek.
 7. Välj "Bildspelsinställning", tex "På - repetering".
 8. Kryssa i "Bildspel automatisk start".

Notera! Ovan nämnda inställningar är obligatoriska.

Läs mer om infoga bildspel »


Infoga miniatyrer kopplade till bildspel

 1. Placera markören på den plats på sidan eller i layout där du vill infoga bildvisaren.
  (Bildvisaren måste finnas. Se "Infoga bildspel".))
 2. Tryck på knappen "Objekt" och välj "Bildspel" - "Bildvisningspanel (miniatyrer)" alternativt "Bildvisningsrullning (minatyrer)".
 3. Högerklicka på komponenten, inom den blå ramen, och välj "Redigera egenskaper för Bildvisningspanel miniatyrer".
 4. Spara

Hur använder jag bildvisningstexten?

Olika typer av bildinformation kan läggas in i komponenterna "Bildvisare" samt "Bildvisningstext".

Nedan följer namnersättningar för olika information:

 • #count -- Bildens ordningsnummer.
 • #maxcount -- Totalt antal bilder.
 • #page -- Sidans ordningsnummer.
 • #maxpage -- Totalt antal sidor.
 • #filename -- Bildens filnamn.
 • #title -- Bildens titel.
 • #alt -- Bildens alternativa text (tool tip).
 • #description -- Bildens beskrivning.
 • #width -- Bildens bredd i antal bildpunkter.
 • #height -- Bildens höjd i antal bildpunkter.
 • #filesize -- Bildens filstorlek i antal bytes.

Jag har en fråga som inte finns med i listan

Klicka här för att skicka in din fråga