Sitoo Web

 

Besöksräknare

Besöksräknaren används för att visa hur många gånger din sida har visats, antingen över huvud taget (räknaren ökar varje gång en sida visas) eller för varje användare (sidan uppdateras inte när samma användare besöker sidan ytterligare en gång, eller när samma besökare går till en annan sida). Notera att Sitoo Dynamics måste vara installerat för att kunna använda räknaren.

Så här gör du för att infoga en besöksräknare:

1. Redigera layouten där du vill placera besöksräknaren (där du vill att siffrorna skall visas). Besöksräknaren kan även placera direkt i själva sidan, men vi rekommenderar layouten eftersom alla sidor som räknaren skall finnas på annars måste uppdateras vid varje ändring i den.

2. Välj "Objekt" > "Räknare" > "Besöksräknare".

Gränssnitt Objekt

3. Du får nu upp en blå ruta där det längst nere i hörnet står "Besöksräknare". Detta räcker för att infoga en besöksräknare och antalet besökare kommer nu att visas på din sida.

Se även: Google Analytics