Sitoo Web

 

Arbetsyta

Arbetsytan är den del av verktyget där valt innehåll presenteras och öppnas för redigering. Arbetsytan utgörs överst av en ”linjal” som visar bredd i antal bildpunkter. Nederst finns knappar för att växla mellan designläge och kodläge. Designläget är en WYSIWYG-editor medan kodläget är en kod-editor för motsvarande innehåll.

Arbetsyta