Sitoo Web

 

Aktiveringskod

Se även:

Alla Sitoos leveranser sker elektroniskt via mail. Kunderna ansöker om en licensnyckel första gången programmet startas. Vid beställning mailar Sitoo ut en aktiveringskod för den inköpta tjänsten. Denna aktiveringskod registreras sedan på licensnyckeln (och därmed kundens e-postadress). Nästa gång kunden installerar programmet "vet" alltså licensnyckeln om att den inköpta produkten eller tillbehöret är aktiverat för den licensnyckeln.

Aktiveringskoderna för Sitoo Web ser ut som följer:

AC-SW09-0123-ABCD-EFGH-IJKL

AC betyder att det är en aktiveringskod och inte en licensnyckel. "SW09" talar om vilken produkt det gäller (i detta fallet Sitoo Web) och tredje sektionen, i detta fall 0123, vilken tjänst det gäller. De tre övriga sektionerna är en validering som är unik för varje nyckel och kund.