Sitoo Web

 

Administration

För att administrera innehållet i din webshop, tryck på knappen "Application Store" (alternativt rot-dokumentet i sidträdet). Där visar sig de applikationer du har aktiverat för det aktuella projektet. Klicka därefter på ikonen som heter "Webshop" så kommer du in i administrationsgränssnittet för webshopen.

Webshop Inställningar

Här kan du nu redigera alla produkter/artiklar samt diverse inställningar i webshopen.

  • Produkter
  • Produktkategorier
  • Produktvarianter
  • Produktegenskaper
  • Tillverkare
  • Återförsäljare
  • Inställningar
  • Statistik

Produkter

Administrera din webshop via ditt hemsidesprojekt i Sitoo Web eller direkt i din webbläsare med Sitoo Back Office. 

1. Klicka på ”Min hemsida” (roten) i innehållsträdet och klicka sedan på ikonen ” Webshop”.

2. Klicka på ”Produkter” i menyn till vänster.

”Produkter” visar en lista över samtliga varor i din Webshop. Du har möjlighet att göra en sökning efter en specifik produkt i listan, eller sortera produkterna beroende på produktkategori.

3. Du lägger till en helt ny produkt genom att klicka på ”Lägg till produkt” (blå ikon med kryss).

På följande sida har du möjlighet att ange information om din produkt. Inget av fälten är obligatoriska och du väljer själv den information du vill tilldela produkten. För smidigare hantering hittar du en kort beskrivningstext av varje fält till höger i listan.

Ett viktigt moment i inställningarna för ”Produkter” är att koppla produkten till en specifik kategori.

4. Gå till inställningarna för ”Kategorier” i ”Produkter”.

5. Välj den kategori du vill att produkten ska ingå i (för mer information om hur du skapar nya kategorier, se nästa avsnitt). För att välja fler än 1 kategori, håll ned CTRL- eller SHIFT på tangentbordet samtidigt som du markerar ytterligare en kategori.

6. För att spara de utförda ändringarna klickar du på ”Spara” (knappen finns längst ned på sidan). För att ta bort en produkt klickar du på ”Ta bort”.

Produktkategorier

”Produktkategorier” visar en lista över de kategorier av varor som finns att tillgå i din webshop. En produktkategori kan exempelvis kallas för ”Systemkameror” och innehålla en mängd olika systemkameror från olika tillverkare.

1. Lägg till en helt ny produktkategori genom att klicka på ”Lägg till kategori” (blå ikon med kryss).

2. Döp kategorin till önskat namn.

3. Välj önskad layout. Om ingen specifik layout önskas kan du välja ”Standard” (du skapar nya layouter via ”Inställningar” > ”Layouter”).

4. Klicka på ”Spara”.

Produktkategorin har nu lagts till i listan och med hjälp av de olika pilikonerna har du möjlighet att flytta kategorierna i trädet till önskad plats.

Obervera att kopplingen mellan Produkt och Produktkategori görs under ”Produkter”.

Produktvarianter

Under ”Produktvarianter” har du möjlighet att definiera olika varianter av dina produkter, så som färg, storlek, osv. Dessa varianter kommer finnas med som tillgängliga val vid köp av en produkt.

1. Lägg till en helt ny produktvariant genom att klicka på ”Lägg till produktvariant” (blå ikon med kryss).

2. Döp produktvarianten till önskat namn (exempelvis ”Färg”, ”Storlek” osv).

3. Klicka på ”Spara”.

4. Klicka på den nyinlagda produktvarianten för att lägga till olika värden.

5. Klicka på ”Lägg till” för att lägga till ett nytt värde.

6. Om den valda produktvarianten är ”Färg” kan de olika värdena exempelvis bestå av ”Blå”, ”Svart”, ”Vit” osv.

7. När du lagt till ett värde för produktvarianten klickar du på ”Spara”.

Observera: Kopplingen mellan Produkt och Produktvariant görs under ”Produkter”.

Produktegenskaper

Listan över produktegenskaper visar de egenskaper som dina varor kan ha. Denna lista skiljer sig från produktvarianter och kan exempelvis innehålla egenskaper för produktens dimensioner, så som bredd, höjd, vikt, osv. Det är alltså produktens fasta/bestämda egenskaper som visas, dessa är således inte valbara alternativ vid köptillfället.

1. Lägg till en produktegenskap genom att klicka på ”Lägg till produktegenskap” (blå ikon med kryss).

2. Döp produktegenskapen till önskat namn (exempelvis ”Dimensioner”).

3. Klicka på ”Spara”.

4. Klicka på den nyinlagda produktegenskapen för att lägga till olika värden.

5. Klicka på ”Lägg till” för att lägga till ett nytt värde.

6. Om den valda produktegenskapen är ”Dimensioner” kan de olika värdena exempelvis bestå av ”Bredd”, ”Höjd”, ”Djup”, ”Vikt” osv.

7. Klicka på ”Spara” för att spara ändringarna.   

Kopplingen mellan Produkt och Produktegenskaper görs under ”Produkter”.  

Tillverkare

Listan över tillverkare visar de tillverkare som står bakom produkterna din Webshop.

1. Lägg till en tillverkare genom att klicka på ”Lägg till tillverkare” (blå ikon med kryss). 

2. I fältet för namn anger du namnet på den befintliga tillverkaren. Inget av fälten är obligatoriska.

3. Klicka på ”Spara” för att spara ändringarna. Den nyinlagda tillverkaren kommer nu att dyka upp i listan över tillverkare.

Kopplingen mellan Produkt och Tillverkare görs under ”Produkter”.

Lägga till återförsäljare

Listan över återförsäljare visar samtliga återförsäljare av produkterna i din Webshop.

1. Lägg till en återförsäljare genom att klicka på ”Lägg till återförsäljare” (blå ikon med kryss).

2. I fältet för namn anger du namnet på den befintliga återförsäljaren. Inget av fälten är obligatoriska.

3. Klicka på ”Spara” för att spara ändringarna. Den nyinlagda återförsäljaren läggs nu till i listan.

Kopplingen mellan Produkt och Återförsäljare görs under ”Produkter”.

Inställningar

Under ”Inställningar” har du möjlighet att ställa in specifika egenskaper för din webshop, så som betalningssätt, leveranssätt, språk osv.

Generella inställningar

Ange namnet på din webshop, välj valuta eller vilket språk din e-butik ska vara uppbyggd av osv.

Moms

Ange de momssatser som ska vara tillgängliga för de olika produkterna i din webshop. Lägg till ett momsvärde genom att klicka på ”Lägg till momsvärde” (blå ikon med kryss). Momssatserna anges utan decimaler. En momssats på 25 % anges alltså som endast: 25

Kopplingen mellan Produkt och Momssats görs under ”Produkter”.

Betalning

Här definierar du olika betallösningar i din webshop. Välj mellan exempelvis kortbetalning via Paynova, PayPal, faktura eller postförskott. Lägg till ett betalningssätt genom att klicka på ”Lägg till betalningssätt” (blå ikon med kryss). Valet av betallösning sker vid betalningstillfället.

Leverans

Ange vilka leveranstyper som är möjliga för dina produkter. Lägg till en leveranstyp genom att klicka på ”Lägg till leveranstyp” (blå ikon med kryss). Valet av leveranstyp sker vid betalningstillfället.

Layouter

Definiera skilda layouter för webshopens olika sidor. Layouter används om din webshop har speciella layouter för vissa produkter eller kategorier, d.v.s. ett alternativt visningssätt. Lägg till en layout genom att klicka på ”Lägg till layout” (blå ikon med kryss). Kopplingen mellan Produkt och layout görs under ”Produkter”.

Statistik

Listan över statistik ger dig en bra översikt över aktiviteten i din webshop. Ta del av besöksstatistik, antal produktvisningar, populära sökord och mycket mer. Du har även tillgång till fliken ”Orderlista”, där du får en översikt av alla aktuella ordrar i din webshop.