Telia - Av Sitoo rekommenderat webbhotell

Publiceringsuppgifter

Ftp-server
Användarnamn
Lösenord
Fjärrkatalog
 

ftp-hosting.webhosting.telia.com
******_master
******
/dindomän.se/public_html/

 
1)
1)

Databasinställningar

Databasserver
Databasnamn
Användarnamn
Lösenord
 

mysql-hosting.webhosting.telia.com
"kundnummer"-xxxxxxx
"kundnummer"_xxxxxxx
******

 
1)
1)
1)

E-postserver

SMTP-server
 

"Använd standard"

Skicka-inställningar (gäller endast Newsletter Studio)

SMTP-adress
SMTP-port
Gräns

Använd internetleverantörens
Använd internetleverantörens
-

2)
2)
-

1) Om du är osäker, fråga webbhotellet om dina uppgifter.
2) Internetleverantörens smtp-server rekommenderas.
 

Observera!

  • Uppgifterna ovan är unika för detta webbhotell och kan även skilja sig för vissa användare.
  • Installation förutsätter minst webbhotellpaket "Standard". Kontakta ditt webbhotell om du har ytterligare frågor.

Telia
Sverige | webbhotell.telia.com
Tel: 08 - 90 400