Sitoo Web

 

Sitoo Web Release Notes

Version 20.22

 • Sitoo Web
  - Stöd för Universal Analytics.
  - Buggfix.

Version 20.21

 • Sitoo Web
  - Ny funktionalitet. Objekt för att enkelt infoga "YouTube".
  - Mindre buggfixar.

Version 20.20

 • Sitoo Web
  - Stöd för Windows 8
  - Stöd för Internet Explorer 10.

Version 20.19

 • Sitoo Web
  - Ny funktionalitet. Objekt för att enkelt infoga "Google Maps".
  - Ny funktionalitet. Objekt för att enkelt infoga "Google Analytics".

Version 20.18

 • Sitoo Web
  - Utökad kodöverförare. Nu finns möjlighet att lägga till kod absolut först och sist på en sida. (används främst för att kunna stoppa in egen server-kod)
  - Uppgradering av sökfunktionen.
  - Generering av absoluta url:ar vid användning av Sitoo Dynamics hanteras nu korrekt.

Version 20.17

 • Sitoo Web
  - Uppdatering av licenshantering.
  - Förbättrad uppdateringsmekanism.
  - Fixad bugg vid generering av PHP-filer
 • Sitoo Dynamics
  - Dynamisk bildgenerering.
  - Buggfixar i språket för automator.
 • Sitoo Webshop
  - Uppdatering av kassa och ramverk för hantering av ordrar.
  - Uppdatering av filtreringsfunktion för återförsäljare.

Version 20.16

 • Sitoo Webshop
  - Ny funktionalitet. Import och export av produkter samt export av ordrar.
  - Ny funktionalitet. Standardkategori för produkt.
  - Ny funktionalitet. Hantering av sökmotorvänliga länkar för produkter och kategorier.
  - Ny funktionalitet. Betallösningar loggar felhändelser.
  - Generella prestandaförbättringar.
 • Live Edit
  - Buggfix för uppladdning av bilder genom Internet Explorer 9.
 • Sitoo Web
  - Ny funktionalitet. Hantering av sökmotorvänliga länkar för sidor.
 • OBS! De flesta förändringarna kräver ominstallation av Sitoo Dynamics samt installerad applikation. Läs mer »

Version 20.15

 • Ny applikation: Paynova Läs mer »
 • Sitoo Dynamics
  - Förbättrad hantering av användare och rättigheter
  - Anpassningar av PHP-kod för bättre bakåtkompatibilitet
  - Förbättrad datumhantering för Sitoo Dynamics på engelska
 • Live Edit
  - Uppdatering av TinyMCE till version 3.4.1
  - Begränsningen borttagen för maximal mängd innehåll som kan sparas i en yta
  - Förbättrad hantering av selektering i Internet Explorer
  - Förbättrad hantering av ångra/gör om vid redigering
  - Förbättrad hantering av url:er i länkar m m
  - Inline-renderad style-tagg tas nu bort vid publicering
  - Fixad bugg vid applicering av formatmall på stycke i Internet Explorer
 • Webshop
  - Html-editor adderad för redigering av produktbeskrivning
  - Förbättrad mekanism för utskick av orderbekräftelse
  - Förbättrad formatering av orderbekräftelsen
  - Varukorgen utökad med stat/region och adressfält 2
  - Orderlistan uppdaterad med filtrering, sökning, sortering, order-/betalningstillstånd
  - Feedback från betaltjänster och en händelselogg för varje order har adderats
  - Länk till produkt/kategori/återförsäljare som inte fanns hanteras nu
  - Fixade buggar vid sammanslagning av sidträdet i Sitoo Web med kategoriträdet i Sitoo Webshop
  - Fixar för rendering av Webshop-objekt
 • Paypal
  - Hantering av IPN (Instant Payment Notification) från PayPal till ordrar i Sitoo Webshop
  - Fälten stat/region och adressfält 2 skickas nu också till PayPal
  - Skickar nu artikelnummer för varje produkt till PayPal (istället för som tidigare det interna fältet produkt-id)
  - Skickar nu värdet för öresutjämning till PayPal så att ordersumman stämmer med Sitoo Webshop
 • Sitoo Web
  - Buggfix för positionering av fönster vid val att öppna länk i nytt fönster
  - Utökningar av automata-språket (replace och strlen)

Version 20.14

 • Fix för PHP4
 • Fix för SQL-server 2000

Version 20.13

 • Ny applikation: Live Edit
 • Sitoo Dynamics
  - Nytt gränssnitt för hantering av användare och rättigheter
  - Förbättrad versionshantering för applikationer
  - "Spara min e-post"-funktion vid inloggning
  - "Glömt lösenord"-funktion vid inloggning
 • Webshop
  - Förbättrad datumhantering
  - Standardinställningen för gratis leverans har ändrats till icke aktiv
  - Uppdatering av leveransmail att inkludera leveransmetod och betalningssätt
  - Justering av paypal-kommunikation
 • Förbättrad hantering av redigering av css-fil
 • Buggfixar

Version 20.12

 • Ny funktion: Addera lorem ipsum-text (Ctrl+Shift+L)
 • Ny funktion: Möjlighet att kopiera/uppdatera formatmallar för stycken
 • Egenskaper för element vid redigering hanterar fler värden (fler flikar)
 • Förenklad dialog för egenskaper för bild
 • Förbättring av funktionen kopiera/klistra in från externa program
 • Förbättring av funktionen klistra in som text
 • Ingen selektering innebär att man jobbar med hela stycket
 • Ny kontroll för font-storlek
 • Förbättring av feedback på verktygsfältet
 • Nya funktioner i verktygsfältet för bild
  - Storlek
  - Marginal
 • Nya funktioner i verktygsfältet för ruta
  - Placering
  - Storlek
  - Marginal
  - Inre marginal (padding)
 • Nya funktioner i verktygsfältet för tabell
  - Storlek
  - Marginal

Version 20.11

 • Buggfix för GRE
 • Buggfix för Webshop erbjudandedatum

Version 20.10

 • Ny funktion (Placering) i verktygsfältet vid redigering av bild
 • Fliken "Ram" har adderats vid redigering av tabellcell
 • Förbättrad hantering av teckenkodning för mail som skickas via Sitoo Dynamics
 • Förbättrad hantering av ominstallation av Sitoo Dynamics
 • Förbättrad hantering av verktygsfältet vid redigering
 • Förbättrad feedback vid publicering till filkatalog
 • Förbättrad import av många filer till filhanteraren
 • Förbättrad hantering av formatmallar
 • Utökad feltolerans för Remote Access-projekt
 • Förbättrad hantering av cache-lagring (Webshop)
 • Buggfix för returlänkar i PayPal-modulen (Webshop)
 • Buggfix för priser angivna inkl. moms (Webshop)
 • Buggfix för hantering av betalnings- och leveranskostnad i kassan (Webshop)
 • Buggfix för redigering av räknarens värde (Räknare)
 • Buggfix för serialiseringsmodulen i PHP (Sitoo Dynamics)
 • Buggfix för redigering av egenskaper för fil i filhanteraren.
 • Buggfix för inställning av menyer
 • Buggfix för länkar som öppnas i nytt fönster
 • Buggfix för multiformulär-objektet
 • Flera buggfixar för hanteringen av bilder och resurser

Version 20.9

 • Uppdatering av gränssnittet för startsidan i Sitoo Web
 • Uppdatering av gränssnittet för Application Store
 • Förenklad licensvalidering
 • Adderat möjlighet till större antal gästböcker
 • Buggfixar Webshop
 • Mindre buggfixar Sitoo Web

Version 20.8

 • Installationsflödet för Sitoo Dynamics förenklat
 • Förbättringar i administrationen av Sitoo Webshop

Version 20.7

 • Sitoo Application Store
 • Produktkatalog (ny applikation)
 • Webshop (ny applikation)

Version 20.6

 • Sidvy och layoutvy har utgått. Har ersatts med ett gemensamt träd i vänsterkant.
 • Layoutöversikt - ny funktion för att välja layout.
 • Optimering av programmets inbyggda webbserver.
 • Autobackup på projektfilen vid start av projektet.
 • Dubbelklick för att redigera ruta.
 • Navigering - möjlighet att förflytta sig i projektet med hjälp av extraknappar på musen (back / forward)
 • Navigering - nya snabbknappar för navigering. CTRL + 1 går till senaste sidan. CTRL + 2 går till använd layout.
 • Optimerad publicering av stora webbplatser.
 • Bättre hantering av saknade filer i Remote Access.
 • Buggfix. Möjlighet att använda sidsöken i Sitoo Web.
 • Buggfix. OK-knappen är nu standard (förvald) i alla dialoger
 • Buggfix. Förbättrad hantering av alias och mappar.

Version 20.5

 • Optimerad hantering av långsam Internet-förbindelse (tex 3G-sticka).

Version 20.4

 • Ny funktion: Möjlighet att återställa tidigare versioner i Remote Access.
 • Ny funktion: Möjlighet att stänga projekt utan att spara i Remote Access.
 • Förenklad metod för att ta bort bildeffekt från bild (Ta bort GRE).
 • Tydligare hantering av projekt som använder Remote Access
 • Utökad filverifieringskontroll vid öppnande av projekt.
 • Utökad städning av felaktig kod som infogats eller importerats i projektet.
 • Mindre buggfixar.

De olika typerna av användare för Remote Access är ändrade till följande:

Administratör
Har fullständiga rättigheter.

Designer/utvecklare (tidigare "Författare")
Ej rätt att ändra inställningar för Remote Access eller Online Backup. I övrigt fullständiga rättigheter.

Skribent (tidigare "Läsare")
Ej rätt att ändra inställningar för Remote Access eller Online Backup. Ej heller rätt att redigera Layouter, GRE, Formatmallar, Projektinställningar, SEO Navigator, eller Font-inställningar på teckennivå.

Version 20.2

 • Omstrukturering och utökning av verktygsfältet vid redigering.
 • Omstrukturering och utökning av menyer.
 • Förtydligande av ikoner i gränsnittet.
 • Förenklad selektering av element vid redigering.
 • Förbättringar i klistra-in-funktionen.
 • Addering av "auto-completion" i kodläge och vid redigering av css-filer.
 • Dubbelklick på objekt öppnar dialogen för att ställa in dess egenskaper.
 • Buggfix i objektet "Flashvisare".
 • Buggfix i publicering av bilder för bildgallerier.
 • Buggfix i publicering av filer som refererades genom egen kod i en css-filer.

Ny namngivning för "Dynamiska bilder (GRE)" (Tidigare kallat "bildeffekter")

De fyra olika typerna heter numera:
- Bildeffekt (tidigare "Normal")
- Menyknapp (tidigare "Knappar")
- Texteffekt (tidigare "Etiketter")
- Avdelare

Version 19.0

 • Förbättrad publiceringsdialog.
 • Möjlighet att använda fördefinierat innehåll i layouter.
 • Buggfixar i http-importen (hanterar fler typer av siter).
 • Förbättringar i filhanteraren.
 • Förbättrad selektering av komponenter, bilder, rutor, m.m.i redigeringsläget.
 • Förändrad hantering av "Titel (kort)" i Site Studio-importen.
 • Uppdatering av kortkommandon (se nedan)

F1 : Programhjälp
F6 : Publicera hemsida
F11 : Förhandsgranska hemsida (lokalt)
F12 : Förhandsgranska hemsida (externt)
CTRL + X : Klipp ut
CTRL + C : Kopiera
CTRL + V : Klistra in
CTRL + SHIFT + V : Klistra in som text
CTRL + B : Fetstil
CTRL + I : Kursiv text
CTRL + A : Markera allt
CTRL + Z : Ångra
CTRL + Y : Repetera
CTRL + SHIFT + 1 : Välj formatmall "Rubrik 1"
CTRL + SHIFT + 2 : Välj formatmall "Rubrik 2"
CTRL + SHIFT + 3 : Välj formatmall "Rubrik 3"
CTRL + SHIFT + 4 : Välj formatmall "Rubrik 4"
CTRL + SHIFT + 5 : Välj formatmall "Rubrik 5"
CTRL + SHIFT + 6 : Välj formatmall "Rubrik 6"
CTRL + SHIFT + N : Välj formatmall "Normal"
CTRL + SHIFT + S : Redigera formatmallar
CTRL + SHIFT + E : Redigera bildeffekter
CTRL + SHIFT + F : Öppna filhanteraren

Version 18.0

 • Förbättrad publiceringsfunktion.
 • Buggfix i Site Studio-importen.
 • Inställning för charset.
 • Inställning för kodning.
 • Tabbhantering i dialoger.
 • Förinställda tabellegenskaper.
 • Standardfiländelse på nya sidor.
 • Städning av filnamn.
 • Förbättrad klipp & klistra funktion från andra program.

Version 17.0

 • Förtydligande av "tooltips" i verktygsfältet.
 • Fix för bakgrundsbilder i formatmallar.
 • Buggfixar i http-importen (hanterar fler typer av siter).