Loopia - Av Sitoo rekommenderat webbhotell

Publiceringsuppgifter

Ftp-server
Användarnamn
Lösenord
Fjärrkatalog
 

ftpcluster.loopia.se
******
******
dindoman.se/public_html

1)
1)
1)
1)

Databasinställningar

Databasserver
Databasnamn
Användarnamn
Lösenord
 

******
******
******
******

3)
3)
3)
3)

E-postserver

SMTP-server
 

"Använd standard"

Skicka-inställningar (gäller endast Newsletter Studio)

SMTP-adress
SMTP-port
Gräns

Använd internetleverantörens
Använd internetleverantörens
-

2)
2)
-

1) Är du osäker, se "Loopia Kundzon" -> Klicka på "FTP-Konto" i högerspalten.
2) Internetleverantörens smtp-server rekommenderas.
3) Se "Loopia Kundzon" -> Scrolla ner till rubriken "Databaser".

Observera!

  • Uppgifterna ovan är unika för detta webbhotell och kan även skilja sig för vissa användare.
  • Välj plattform UNIX på webbhotellet. Kontakta ditt webbhotell om du har ytterligare frågor.

Loopia
Sverige | www.loopia.se
Tel: 021 - 12 82 22