Binero - Av Sitoo rekommenderat webbhotell

Sitoo Web Webhost

Sitoo Web

Publiceringsinställningar*

Nedan hittar du de uppgifter som behövs i samband med publiceringen av din hemsida. Se även steg-för-steg guiden »

 

Namn i Sitoo Web
Hemsidans adress
Ftp-server
Användarnamn
Lösenord
Fjärrkatalog

Namn hos Binero
Adress (Webbplats)
Värdnamn (FTP)
Användarnamn (FTP)
Lösenord (FTP)
Webbmaterial (FTP)

Exempel
http://www.dindomän.se
ftp.dindomän.se
NNNNNN_master
******
dindomän.se/public_html/

*) Använd en webbplats av typen "Linux/Litespeed". Om du saknar webbplats, skapa en genom att logga in på Bineros kontrollpanel. Tryck där på "Webbplats" > "Webbplatser" > "Lägg till".


 

Databasinställningar**

Nedan hittar du de uppgifter som behövs i samband med installationen av Sitoo Dynamics för din hemsida. Se även steg-för-steg guiden »

 

Namn i Sitoo Web
Databasserver
Databasnamn
Användarnamn
Lösenord

Namn hos Binero
Värdnamn
Databas
Användarnamn
Lösenord

Exempel
db-NNNNNN.mysql.binero.se
NNNNNN-db
NNNNNN_******
******

**) Använd en databas av typen "MySQL". Om du saknar databas, skapa en genom att logga in på Bineros kontrollpanel. Tryck där på "Databaser" > "MySQL" > "Lägg till databas".


 

E-postserver

Välj alternativet "Använd Standard".


Newsletter Studio Webhost

Newsletter Studio

Steg 1 - Publiceringsuppgifter*

Nedan hittar du de uppgifter som behövs i steg 1 i installationen av Internet Dynamics för Newsletter Studio. Se även steg-för-steg guiden genom att trycka på knappen "Hjälp" direkt i Newsletter Studio.

 

Namn i Newsletter
Webbplatsadress
Ftp-server
FTP-användarnamn
FTP-lösenord
FTP fjärrkatalog (Avancerat)

Namn hos Binero
Adress (Webbplats)
Värdnamn (FTP)
Användarnamn (FTP)
Lösenord (FTP)
Webbmaterial (FTP)

Exempel
http://www.dindomän.se
ftp.dindomän.se
NNNNNN_master
******
dindomän.se/public_html/

*) Använd en webbplats av typen "Linux/Litespeed". Om du saknar webbplats, skapa en genom att logga in på Bineros kontrollpanel. Tryck där på "Webbplats" > "Webbplatser" > "Lägg till".


 

Databasinställningar**

Nedan hittar du de uppgifter som behövs i steg 2 i installationen av Internet Dynamics för Newsletter Studio.  Se även steg-för-steg guiden genom att trycka på knappen "Hjälp" direkt i Newsletter Studio.

 

Namn i Sitoo Web
Databasserver
Databasnamn
Användarnamn
Lösenord

Namn hos Binero
Värdnamn
Databas
Användarnamn
Lösenord

Exempel
db-NNNNNN.mysql.binero.se
NNNNNN-db
NNNNNN_******
******

**) Använd en databas av typen "MySQL". Om du saknar databas, skapa en genom att logga in på Bineros kontrollpanel. Tryck där på "Databaser" > "MySQL" > "Lägg till databas".


 

Webbplatsens-e-postserver

Lämna fältet tomt.


 

Skicka-inställningar (Se "Inställningar för e-post" i ditt nyhetsbrev)

I första hand rekommenderas internetleverantörens smtp-server.
 

Binero
Sverige | www.binero.se
Tel: 0020 - 24 08 00